Működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk környezeti hatásaink azonosítására, a környezetterhelés megelőzésére és csökkentésére, továbbá a környezetvédelmi előírások és a cégcsoport elvárásainak maradéktalan betartására.

A működésünk környezeti hatásai szempontjából legjelentősebb telephelyünk, a Bunge Zrt. Martfűi Növényolajgyára, amely 2003. óta, az ISO 14001 szabvány szerint tanúsított Környezetközpontú Irányítási Rendszert működtet. Tanúsítványunk itt, környezeti politikánk itt tekinthető meg.

A cégünk tulajdonában lévő, margarin termékek gyártásával foglalkozó Natura Margarin Kft. szintén rendelkezik ISO 14001 tanúsítvánnyal.

Megújuló erőforrások felhasználása

Büszkék vagyunk arra, hogy Martfűi Növényolajgyárunkban, megújuló erőforrásból állítjuk elő a gyárban felhasznált gőz és hőenergia túlnyomó részét és az elektromos energia egy részét is, amelyhez a napraforgómag hajalási technológia során keletkező napraforgómag héjat használjuk. Ezzel a tevékenységeinkből származó, üvegházhatást okozó gázok kibocsátását is minimalizáljuk, hiszen a napraforgómag héj eltüzelésekor keletkező szén-dioxid a mezőgazdasági körforgásban újra megkötődik. Az el nem tüzelt napraforgómag héjat értékesítjük, így az sem válik hulladékká, hanem visszakerül a gazdasági körforgásba.

Levegőtisztaság-védelem

A tevékenységünk során az olajos magvak fogadása, betárolása, tisztítása továbbá az ezt követő napraforgómag hajalás, por keletkezésével jár, melyet szállító-, tároló- és tisztító rendszereinkben összegyűjtünk és leválasztunk, hogy a levegőbe jutó por mennyiségét csökkentsük.

A napraforgómag héj elégetése nagy tüzelőberendezésekben történik, melyek légszennyező anyag kibocsátását rendszeresen ellenőrizzük és leválasztási technikákkal csökkentjük.

A magfeldolgozási technológiában alkalmazott, a növényolaj hatékony kinyeréséhez felhasznált oldószer mennyiségét folyamatosan követjük, arról oldószer mérleget vezetünk, mely szerint technológiánk élen jár az oldószer felhasználás minimalizálásában.

Vízgazdálkodás

dsc1238.JPG

A növényolaj gyártási tevékenységünkhöz szükséges vizet a gyár területén üzemelő rétegvíz kutakból, illetve a Tisza folyóból szerezzük be. A beérkező nyers vizeket kezeljük és a gyártásban főként gőztermelésre, hűtésre és tisztításra használjuk. Törekszünk a minél gazdaságosabb vízfelhasználásra, újrahasznosításra.

A növényolaj gyárunkban keletkező használt vizeket és szennyvizeket elválasztott rendszerben gyűjtjük és a gyárban üzemelő szennyvíz üzemben kezeljük. Az itt üzemeltetett szennyvíz kezelő rendszer fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal tisztítja meg a beérkező szennyvizet, amit a kezelést követően, tisztított vízként, a Tisza folyóba vezetünk. A Tiszába jutó tisztított víz minőségét rendszeresen ellenőrizzük.

Hulladékgazdálkodás

dsc0450.JPG

A növényolaj gyártás során jelentős mennyiségű magtisztítási, finomítási és egyéb termelési hulladék keletkezik. A termelési-, karbantartási és építési hulladékokat szelektíven gyűjtjük, lehetőség szerint hasznosítjuk.

A növényolaj gyártás során keletkező hulladékok közül meghatározó mennyiséget képvisel a napraforgómag héj eltüzelése során keletkező hamu hulladék. Fontos eredménynek tartjuk, hogy ezt a hulladékot sikerült hasznosítanunk azáltal, hogy visszavezetjük a mezőgazdasági folyamatokba, talajerő utánpótló anyagok összetevőjeként.

Folyamatosan törekszünk a lerakott hulladék mennyiségének csökkentésére és a hasznosított hulladék arányának növelésére.

Társadalmi együttműködés, élővilág védelem

dsc0785.JPG

Martfűi Növényolajgyárunkban, 2011. óta, évente megszervezzük a Föld Napja rendezvényt, melyen nem csak a gyár dolgozói, hanem Martfű város városvédői és polgárai és a szomszédos sörgyár dolgozói is aktívan részt vesznek. A rendezvény keretében hagyományosan szemétszedéssel tisztítjuk meg a Tisza partjának környékét és Martfűtől Rákócziújfaluig a kerékpárutat majd a Tiszába őshonos halat telepítünk a szakemberek segítségével. Rendezvényünkön évről évre egyre több résztvevőt üdvözölhetünk, akikkel együtt ünnepeljük bolygónk élővilágát és közösen cselekszünk annak védelme érdekében. Bízunk benne, hogy ezt a hagyományt és a környezettudatosságot sikerül megőriznünk és átadnunk a következő nemzedékeknek.