A Bunge elkötelezett az iránt, hogy jó vállalati polgár legyen. Ez azt jelenti, hogy etikusan cselekszünk, maximalizáljuk az általunk teremtett értéket, minimalizáljuk a vállalkozásunk által a környezetre gyakorolt hatást, tevékenységeink és termékeink tekintetében gondoskodunk a legmagasabb szintű biztonságról, és előmozdítjuk a vállalkozásunkban érdekeltek és azon közösségek jólétét, ahol tevékenykedünk.

A Bunge esélyegyenlőséget, versenyképes javadalmazást és juttatásokat, illetve a személyes egészség, egyéni jólét és életminőség javításának előmozdítására épülő programokat kínál munkavállalóinak. Elkötelezettek vagyunk a biztonságos munkakörnyezet biztosítása iránt.

Hisszük, hogy minden munkavállalónak joga van méltóságos és tiszteletteljes bánásmódhoz, a méltányos munkabérhez és a biztonságos munkavégzési körülményekhez. Bevezetett szabályzatainkkal támasztjuk alá ezeket a normákat, egyúttal helyes gyakorlatokat biztosítva saját működésünkben és ellátási láncunkban egyaránt.

Munkavégzés során munkavállalóink biztonságát tekintjük az elsődleges prioritásnak. A Bunge célul tűzte, hogy az időkieséssel járó eseményeket nullára szorítsa vissza, sarkalatos munkavédelmi szabályunk pedig kimondja: semmilyen munka sem lehet annyira fontos vagy sürgős, hogy ne lehetne biztonságosan elvégezni.

Total safety – TELJES BIZTONSÁG tevékenységünk központjában

logototalsafety.png

Az irodáinkban és létesítményeinkben dolgozó minden munkavállalónak be kell tartania Globális biztonságtechnikai és egészségügyi szabályzatunkat, illetve Globális munkavédelmi szabályainkat, amelyek különböző biztonsági gyakorlatokat – egyebek mellett munkavégzési szokásokat, a védőeszközök használatát, a berendezések üzemeltetését, és a veszélyes anyagok kezelését – írnak elő, ahogyan az összes releváns nemzeti, regionális és helyi szabályzatokat is.

GLOBÁLIS BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYZAT

Jövőképünk

A Bunge elkötelezett a nulla esemény kultúra elérése iránt, ezért a biztonságot folyamatos fejlesztési folyamattal építi be valamennyi helyszíne és vállalata működésébe. Célkitűzésünk, hogy vállalatunk munkavégzéssel kapcsolatos sérülések vagy megbetegedések nélkül működjön.

Kötelezettségvállalásunk

A szabályzat alapja a munkavállalók, vállalkozók és látogatók haláleseteinek és sérüléseinek megelőzése. Valamennyi folyamatunk, termékünk és szolgáltatásunk teljesíti, vagy túlszárnyalja az összes vonatkozó biztonsági és egészségügyi szabályzatot.

Alapelveink

 • Semmilyen munka sem lehet annyira fontos vagy sürgős, hogy ne lehetne biztonságosan elvégezni.
 • A profitot vagy termelést soha sem tekintjük a biztonságnál és egészségnél előrébbvalónak.
 • Gyors intézkedésekkel szüntetjük meg vagy szabályozzuk az összes nagy valószínűségű kockázatot.
 • Ebben a Bunge Global Safety Management System vezet bennünket.
 • A biztonsági teljesítmény a működési kiválóság kiemelt mutatója.
 • Minden munkavégzéssel kapcsolatos sérülés, megbetegedés megelőzhető, ahogy a nem biztonságos körülmények és kockázatos viselkedés is.
 • Munkavállalóink körében szorgalmazzuk a munkahelyen kívüli biztonságot és jólétet.
 • Minden munkavállaló felelős és számon kérhető saját maga és mások biztonságáért.
 • A vezetőség és felügyeleti szerepkörben dolgozók minden szinten számon kérhetők a proaktív biztonsági példamutatásért.

Fenntarthatóság - Azon erőforrások megőrzésére törekszünk, amelyektől bolygónk is függ

A BEMEA elkötelezte magát a fenntarthatóság mellett és 3 fő célkitűzéshez tartja magát

 • ÉGHAJLAT
  Legjobb gyakorlatokon keresztül évek óta elkötelezetten csökkentjük széndioxid kibocsátásainkat. Európában nagy hangsúlyt fektetünk az életciklus-értékelésre (LCA).
  Ez teszi lehetővé számunkra, hogy az értéklánc egészében javítani tudjuk kibocsátási teljesítményünket.
 • VÍZ
  Az élelmiszer- és takarmánygyártás meghatározó szereplőjeként szilárd elhatározásunk, hogy a gyártás minden szakaszában csökkentsük a vízfelhasználást, illetve újrahasználjuk és újrahasznosítsuk a vizet. Ez lehetővé teszi az édesvíz felhasználásának csökkentését, ami lehetővé teszi ezen értékes erőforrás minél hatékonyabb felhasználását.
 • HULLADÉK
  Csökkenteni a szeméttelepekre szállított anyagok összes mennyiségét.
  A lehető legkorszerűbb elérhető technológiák alkalmazása lehetővé teszi számunkra, hogy elkerüljük a fenntarthatatlan hulladékkezelést, ugyanakkor előmozdítsuk létesítményeinkben az újrahasznosítási, az újrafelhasználási, valamint a visszanyerési gyakorlatokat.